ADATVÉDELMI-, ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT és TÁJÉKOZTATÓ

Általános rendelkezések

A domain név 2. pontban megnevezett tulajdonosa, - a továbbiakban Szolgáltató – mint Adatkezelő, az általa üzemeltetett weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen „ADATVÉDELMI-, ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT és TÁJÉKOZTATÓ” (továbbiakban Szabályzat) alapján jár el. Az Ügyfél a honlapra történő belépéssel, és a honlap használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosítójele, e-mail címe, telefonszáma.
1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok technikai (számviteli, elektronikus, vagy más módon történő) feldolgozását végzi.
1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2. Az Adatkezelő/Szolgáltató megnevezése

A vállalkozás neve (cégnév/egyéni vállalkozó neve):
Somlyó Gyöngye Patika Bt.
Székhelye: 2151 Fót, Németh Kálmán út 29.
Adószáma, v. nyilvántartási száma:    24606514-2-13
E-mail címe: ezustfenyopatika29@gmail.com
A vállalkozás honlapjának domain- neve/URL címe:
https://ezustfenyopatika.hu/

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat a Szolgáltató Szabályzatában meghatározott, erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen Szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Honlap bármely internethasználó által hozzáférhető tartalmakat biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai azonban személyes adatok megadását követően vehető igénybe

4.1. Az Online tanácsadás kérdőív kitöltése  során az Ügyfélnek nem kötelezően kell megadnia a következő személyes adatokat: Ügyfél neve - E-mail címe - Telefonszáma
4.2. A honlap adatbázisa az Ügyfél adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő tovább adni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában- nem jogosult.
4.3. A honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (sütit) - kis információ csomagot küld a honlap az Ügyfél számítógépére, amelyet a szerver továbbít a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – ezek révén az Ügyfél böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k (sütik) kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint a látogatottság mérése érdekében működnek.
4.4. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletében foglalt előírásait.
4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Adatvédelmi Szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával illetőleg a honlap használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával nyilvánítja ki.
5.2. Az adatkezelés célja a Szolgáltató által nyújtott tartalomszolgáltatás, ill. az ezzel, valamint a működésével összefüggő egyéb tájékoztatók megadása
5.3. A megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során kapcsolattartási célokat szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a megadott e- mail címre a honlap tartalmaival kapcsolatos információkat.

5.4. Süti-kezelés

A honlap sütiket és hozzá hasonló technológiákat használ az eljárások megfelelő működésének biztosítása és az online applikációk használatával összefüggő élmény javítása érdekében. Ez a Tájékoztató részletes információkat nyújt a sütikről és a hozzá hasonló technológiákról, illetve arról, hogyan használja és kezeli őket a honlap.

Meghatározások

A sütik olyan rövid szöveg részletek (betűk és/vagy számok), melyek lehetővé teszik a web szerver számára, hogy a clienten (il browser) elmentsék az ugyanazon honlap látogatása során újból (munkarész sütik) vagy a későbbiekben, akár napokkal későbbi látogatás során is felhasználható információkat (tartós sütik). A sütiket, a felhasználó preferenciájától függően, az egyéni browser menti el az adott eszközön (számítógép, tablet, okostelefon).
Ehhez hasonló technológiák, úgy mint a web beacon (webjelzők), átlátszó GIF-ek és a HTML5-el bevezetett helyi tár minden formája felhasználható a felhasználó viselkedésével és a szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos információk összegyűjtésére.
A Tájékoztató a továbbiakban a sütiket és az összes, hozzá hasonlóan használt technológiát "süti" néven említi.

Süti típusok

A sütik tulajdonságai és felhasználása alapján az alábbi kategóriák különböztethetőek meg:

 • Feltétlenül szükséges sütik. A Honlap megfelelő működése szempontjából elengedhetetlen sütikről, melyek a bejelentkezés és a honlap bizalmas funkcióiba történő belépés kezeléséhez szükségesek. A süti élettartama szigorúan a munkamenetre korlátozódik (a browser bezárásával törlődnek).
 • Elemző és szolgáltatási sütik, amelyek a honlap látogatottságával és használatával összefüggő információk összegyűjtésére és elemzésére szolgálnak, névtelenül. Ezek a sütik, a felhasználó azonosítása nélkül lehetővé teszik például annak mérését, hogy az adott felhasználó a későbbi időpontokban kapcsolódik-e a honlapra. Ezen kívül lehetővé teszik a rendszer monitorálását, illetve teljesítményének és felhasználhatóságának javítását. Lehetőség van a sütik kiiktatására a működés elvesztése nélkül.
 • Profil sütik. Olyan tartós sütik, amelyeket (névtelenül vagy névvel) a felhasználó preferenciáinak felismerésére, illetve böngészési élményének javítására használnak. A Honlap nem használ ilyen típusú sütiket.

Harmadik felek sütije

Egy honlap látogatása során sütiket kaphat a látogató mind a látogatott oldalról ("tulajdonosok"), mind más szervezetek által ("harmadik felek") kezelt oldalakról. Erre egyértelmű példák a Facebook, Twitter, Google+ és Linkedin oldalak "social plugin"-jei. Ezek a látogatott oldal olyan részei, amelyeket közvetlenül az adott oldal generál és a vendéglátó oldalba vannak beépítve. A social pluginek legáltalánosabb használatának célja bizonyos tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása.

Ezeknek a plugineknek a jelenléte a harmadik felek által kezelt oldalakról, illetve azok felé történő sütik továbbításáról szólnak. A "harmadik felek" által összegyűjtött információk kezelését az arra vonatkozó tájékoztató tartalmazza, melyet fontos elolvasni. A nagyobb átláthatóság és kényelem érdekében a sütik kezelésének módjával kapcsolatos web címek a következők:

 • Facebook tájékoztató:   https://www.facebook.com/help/cookies/
 • Facebook (konfiguráció): lépjen be saját fiókjába. Adatvédelmi rész.
 • Twitter tájékoztató: https://support.twitter.com/articles/20170514
 • Twitter (konfiguráció): https://twitter.com/settings/security
 • Linkedin tájékoztató:   https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 • Linkedin  (konfiguráció):  https://www.linkedin.com/settings/
 • Google+tájékoztató:    http://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/coo kies/
 • Google+konfiguráció):    http://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/m anaging/

Google Analytics

A honlap tartalmaz néhány, a Google Analytics által továbbított elemet is, mely a Google, Inc. által nyújtott, a web látogatottság elemzésével kapcsolatos szolgáltatás. ("Google"). Ebben az esetben is harmadik felek által összegyűjtött és névtelenül kezelt sütikről van szó, melyek célja a vendéglátó oldal monitorálása és javítása (szolgáltatásnyújtási sütik).
A Google Analytics a "sütiket" a honlap használatának viselkedésével kapcsolatos információk céljából gyűjti össze és elemzi névtelen formában (beleértve a felhasználó IP címét is). Ez a honlap nem használ (és nem engedi, hogy harmadik felek
használják) a Google elemzési eszközét a személyes azonosító adatok monitorálásához vagy összegyűjtéséhez.
A Google nem társít IP címet semmilyen más, a Google birtokában lévő adathoz, illetve nem próbálja az IP címet a felhasználó személyazonosságához
társítani. Google ezeket az információkat harmadik felekkel is közölheti a törvény által előírt esetekben vagy ahol harmadik felek kezelik az adott információkat Google nevében.
További információért látogasson el az alábbi linkre:
https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/partners/
A felhasználó szelektív módon kiiktathatja a Google Analytics működését úgy, hogy browserébe telepíti a Google által szolgáltatott opt-out elemet. A Google Analytics működésének kiiktatásához látogasson el az alábbi linkre: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A cookiek hossza

Néhány süti (munkameneti süti) csak a browser bezárásig vagy a logoutparancs elvégzéséig marad aktív. Más sütik "túlélik" a browser bezárását és a felhasználó későbbi látogatása során is rendelkezésre állnak.
Ezek az ún. tartós sütik és hosszukat a szerver határozza meg létrehozásuk pillanatában.
Néhány esetben lejárati határidő van kitűzve, más esetekben hosszuk korlátlan idejű. Honlapunk nem használ tartós sütiket.

A sütik kezelése

A felhasználó, saját browserének beállításaival dönthet arról, hogy elfogadja vagy sem a sütik használatát.

Figyelem: a műszaki sütik teljes vagy részleges kiiktatása veszélybe sodorhatja a honlap szolgáltatásainak regisztrált felhasználók részére fenntartott használatát. Fontos információ: a reklám tartalmak igénybe vétele a sütik teljes kiiktatása esetén is lehetséges.
"Harmadik felek" sütijeinek kiiktatása nem veszélyezteti a böngészést.
A beállítás eltérő módokon megadható a különböző holnapokhoz és applikációkhoz. A browserek eltérő beállításokat tesznek lehetővé a "tulajdonosi" és "harmadik felek" sütijeihez.
A Firefox Eszközök->Opciók ->Adatvédelem menüjén keresztül férhet a kezelőpulthoz, ahol dönthet arról, hogy elfogadja vagy sem a különböző sütiket és megkezdheti azok törlését.

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-honlapak- tarolnak-szami
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/278835
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

5.5. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A rögzített adatok törlését az Ügyfél e-mailben kérheti az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő a törlést 30 napon belül köteles elvégezni.
6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
7.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése során Adatkezelő Adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltetőt) vehet igénybe. Adatkezelő a külső szereplőkkel kötött szerződéseiben rögzíti az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatos felelősségeket.
7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Az ügyfél jogai

8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére köteles tájékoztatást adni a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.
8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult rögzített adatainak törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih-hu
8.6. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításacéljából.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató honlapja a felhasználók tevékenységéről adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
9.3. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

Az Adatkezelő/Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

Dátum: 2022. 10. 10. (módosítva)